aktualizované: 12.07.2018 09:57:40 

CHESTER Z CHOTÁRA                                                    MUCHA      

skúšky - testing events
národný skúšobný poriadok záchranárskych psov - NSPZP
 
medzinárodný skúšobný poriadok - IPO-R
TOPlist